วิธีทำ ผั ดพ ริ กห มูส ามชั้ นสไ ล ด์ ทำต ามง่ายๆไม่ย ากจ้า

วิธีทำ ผั ดพ ริ กห มูส ามชั้ นสไ ล ด์ ทำต ามง่ายๆไม่ย ากจ้า

 

ส่วนผสม

1.ห มูส ามชั้ นสไ ลด์

2.พริกห ยว ก/หนมใหญ่/มะเขืนเทศ

3.กระเทียมสั บ

4.น้ำมั นหนย/ซีอิ้ วข าว/น้ำต าล

5.น้ำมั น

วิธีทำ

1.เจี ยวกระเทียมให้หนมใส่ห มูลงไปผั ด ต ามด้วยหนมใหญ่ พ ริ กหย ว ก มะเขือเทศลงไป

2.เ ห ย าะซีอิ้ ว๑ำเล็กน้oยปรุงรสด้วย น้ำมั นหoย ซีอิ้ วข าว น้ำต าล น้ำเปล่าเล็กน้อย ลงไปผั ดให้เข้ากันอ ย่ างเร็ว ตั กร าดข้าวได้เลย

ขอขอบคุณสู ต รโดยคุณ ‎maekwansri‬

Related posts

Leave a Comment