สู ต รทำ ขนมเปียกปู นใบเตย สู๓รเด็ ดทำกิ นก็ง่ายทำข ายก็ปัง

สู ต รทำ ขนมเปียกปู นใบเตย สู๓รเด็ ดทำกิ นก็ง่ ายทำข ายก็ปัง

 

ส่วนผสม

1.น้ำปู นใส/ใบเตย/กะทิเรียลไทย

2.แป้งข้าวเจ้า/แป้งมั น/แป้งเ ท้ าย ายม่ อ ม

3.น้ำต าลมะพร้ าว/น้ำต าลทราย/เกลือ/มะพร้ าวขู ด

วิธีทำ

1.ปั่ นใบเตยกับน้ำปู นใส ก ร อ งเอาแต่น้ำ

2.ผสมน้ำปู นใส กะทิเรียลไทย ใส่แป้งทั้ง 3ชนิดลงไปผสมให้เข้ากัน  สั งเ ก ตดูให้น้ำใสพอติ ดหลังมื อ อ ย่ าข้นม ากไป (ถ้าเป็นเปียกปู นสี๑ำใส่น้ำก าบมะพร้ าวเ ผ าให้ใส่ใบเตยลงไปข ยำด้วยเพิ่มความห อ ม)

3.ก ร อ งอีกรอบใส่ลงไปในก ระท ะ ตั้ งไ ฟก ว นประมาณ 10-15 นาที เริ่มเหนียวให้ล ดไ ฟอ่อนๆก ว นไปเรื่ อ ยๆจนเหนียว ใสขึ้น เ ทใส่ถ าดรอให้เย็นแล้วค่อยตั ดเป็นชิ้ น

4.มะพร้ าวขู ดโ ร ยเกลือเล็กน้อย นึ่ ง 5 นาที สำหรับโ ร ยบ นขนมเปี ย กปู น

ขอขอบคุณสู ต รโดยคุณ Alice Kiatwaranalin

Related posts

Leave a Comment