ขนมถ้วยมั นม่วงล าว า กะทิอร่oยเข้ากันม ากๆ

ขนมถ้วยมั นม่วงล าว า กะทิอร่oยเข้ากันม ากๆ

 

ส่วนผสมไ ส้กะทิส ด

1.กะทิ 300 มล.

2.น้ำต าล 20 กรัม

3.เกลือเล็กน้อย

4.แป้งข้าวจ้าว 20 กรัม + น้ำเปล่า 50 มล.

ส่วนผสมแป้งขนมถ้วย

1.แป้งข้าวจ้าว 25 กรัม

2.แป้งมั นสั ปปะหลัง 25 กรัม

3.กะทิ 125 มิลลิลิตร

4.น้ำต าล 30 กรัม

5.เกลือเล็กน้อย

6.มั นม่วง 50 กรัม

วิธีทำ

1.นำมั นม่ วงมาบ ดให้ละเอี ยด

2.ใส่กะทิลงชามผสม+น้ำ+เกลือ+มั นม่วง ค นจนเข้ากัน เติมแป้งมั น+แป้งข้าวจ้ าว ค นให้เข้ากันดี

3.นำไปกรoง1 ครั้ง นำส่วนผสมไปก ว นในก ะท ะ จนเหนียวข้น

4.นำน้ำเปล่าใส่ถ้ ว ย+แป้งข้าวจ้ าว ค นใหแป้งเข้ากัน นำกะทิลงในกะท ะ+นำต าล+เกลือ ค นส่วนผสมให้เข้ากัน  ตั้ งไ ฟ เติมแป้งข้าวจ้าวที่ผสมไว้ลงไป ก ว นให้เข้ากัน

5.นำส่วนของตั วขนมห ย อ ดใสพิมพ์ต ามด้วยนำส่วนของล าว าไปบี บลงในขนมถ้วย นำไปนึ่ งด้วยไ ฟแ ร ง 10 นาที

ขอขอบคุณรูปภาพโดยคุณ yekti

Related posts

Leave a Comment