คำแ ผ่บารมีกุศ ลมหาอธิษฐานนี้ จะช่วยเสริมบารมีให้สำเร็จผล ดังใจปรารถนาทุกประการ

คำแ ผ่บารมีกุศ ลมหาอธิษฐานนี้ จะช่วยเสริมบารมีให้สำเร็จผล ดังใจปรารถนาทุกประการ   ข้า…

Read More

นางสุปปิย า สตรีที่มีศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ ทำให้พระพุทธองค์ บัญญัติข้อห้า มภิกษุฉันเ นื้ อ 10 อย่ าง

นางสุปปิย า สตรีที่มีศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ ทำให้พระพุทธองค์ บัญญัติข้อห้า มภิกษุฉันเ นื้ อ 10 …

Read More

ห้ อยพระให้ถูกโฉล ก เกิดวันไหน ควรห้ อยพระอะไร จึงจะเสริมบารมี ให้เจริญรุ่งเรือง

ห้ อยพระให้ถูกโฉล ก เกิดวันไหน ควรห้ อยพระอะไร จึงจะเสริมบารมี ให้เจริญรุ่งเรือง   ผู…

Read More

ทำไมพระต้องเดินธุดงค์ ท่านไปเดินเพื่ออะไร วันนี้เราจะมาไ ข ข้ อข้อ งใจกัน

ทำไมพระต้องเดินธุดงค์ ท่านไปเดินเพื่ออะไร วันนี้เราจะมาไ ข ข้ อข้อ งใจกัน   เราคงเคยส…

Read More