กุศลผลบุญสูงสุด ที่ “พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ” คือการทำบุญด้วยสิ่งใด

กุศลผลบุญสูงสุด ที่ “พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ” คือการทำบุญด้วยสิ่งใด   การทำบุญด้วยการเ…

Read More

คำแ ผ่บารมีกุศ ลมหาอธิษฐานนี้ จะช่วยเสริมบารมีให้สำเร็จผล ดังใจปรารถนาทุกประการ

คำแ ผ่บารมีกุศ ลมหาอธิษฐานนี้ จะช่วยเสริมบารมีให้สำเร็จผล ดังใจปรารถนาทุกประการ   ข้า…

Read More

นางสุปปิย า สตรีที่มีศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ ทำให้พระพุทธองค์ บัญญัติข้อห้า มภิกษุฉันเ นื้ อ 10 อย่ าง

นางสุปปิย า สตรีที่มีศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ ทำให้พระพุทธองค์ บัญญัติข้อห้า มภิกษุฉันเ นื้ อ 10 …

Read More